جدول بسته بندی و مشخصات محصولات مبلی و پروفیل
جدول و مستند بسته بندی محصولات مبلی و پروفیل های سبک شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران که شامل تعداد و وزن تقریبی هر بسته با توجه به ضخامت های تولیدی و همچنین شکل بندیل های بسته بندی می باشد.
دانلود


ایزو بین المللی 3183
ISO3183 در برگیرنده مطالب استاندارد API5L می باشد که بطور کامل و جامع به روش ها و فرآیند تولید لوله های API پرداخته است.
دانلود


استاندارد شرکت ملی گاز ایران IGS
IGS-M-PL-001-2(0)استاندارد شرکت ملی گاز ایران این استاندارد جهت لوله های فولادی بدون درز/ درز جوش گریدهای B تا X80 و اندازه های 6 اینچ تا 56 اینچ میباشد.
دانلود


استاندارد ملی ایران 7336
پروفيل های فولادی پروفيل های تو خالی مخصوص در و پنجره- ويژگيها
دانلود


استاندارد ملی ایران 3360
ويژگيها و روشهاي آزمون لوله هاي گازرساني جهت مصرف در منازل و ساختمانها و واحدهاي تجاري
دانلود


استاندارد ملی ایران 3574
لوله هاي فولادي گاز - مورد استفاده در شبكه گازرساني شهري
دانلود


استاندارد ملی ایران 3765
لوله ها و قطعات لوله اي شكل فولادي مورد مصرف در آبرساني (ويژگيها و روش هاي آزمون)
دانلود